Dankoffer

Dankoffer

2 Kor. 8:12 “As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie.”

Die dankoffers word gebruik om die Kerk se barmhartigheidswerk, en sendingwerk te befonds. Asook om vasgestelde finansiële verpligtinge na te kom. Gebruik jou naam, wyk en verwysing (bv. dankoffer, erediens- of deurkollekte, bybelverspreiding, oosfees, ens.) sodat dit korrek aangewend kan word. 

Bankbesonderhede

NGK Bethlehem-Oos

ABSA Bank Bethlehem

Tjekrek: 770580072

Takkode: 632005

NG KERK BETHLEHEM OOS

Kontak Ons

Kerkkantoor

Posbus 497

h/v Ludik- en Edelingstraat,

Jordania, Bethlehem

Ure

Maandag 10:30 - 13:00

Dinsdag - Vrydag 08:00 - 13:00

Foon

073 126 2902