Matteus 27:45-46

Jesus het met hierdie woorde ons eensaamheid en alleenheid op Hom geneem.  Die eensaamheid en godsverlatenheid wat ons sou moes verduur in die hel as gevolg van ons verlorenheid, het Hy op Hom geneem.  Maar ook in die lewe kan ek in tye van eensaamheid en alleenheid weet, ek kan my toevlug neem na die Gekruisigde toe, na Hom wat sal verstaan.  

Hierdie kruiswoord wil ons ook aanmoedig: gryp met die hand van geloof aan Jesus vas!  En leef vanuit die sekerheid dat jy nooit, selfs nie in die donkerste krisisoomblik van jou lewe, alleen sal wees nie!

GEBEDSVERSOEK – Dank die Here dat ons nooit alleen is nie.  Dat Hy ook in ons donkerste oomblikke by ons is en saam met ons daardeur gaan.  Bid vir hulle wat alleen en eensaam is; wat deur die samelewing uitgeskuif word; dat hulle bewus sal wees van die Here se teenwoordigheid in hulle lewe.