"Mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is"
Hebreërs 13:12

Baie hartlik welkom by Bethlehem-Oos. Ons is lig in die duisternis: Hier vir GOD; vir MEKAAR en vir DIE WÊRELD. Sedert 1954.

Gedagte vir die dag

by Ds. Joe Müller | Gedagte vir die Dag

https://ngkbhmoos.co.za/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Audio-2021-06-19-at-04.43.26.mp4

Erediens

Bandopname van hierdie week se erediens.
Die weeklikse bandopnames is hier versamel.

Meelewing

Ons bid vir:

Die gesondheid van:
Piet de Bruyn; Marietjie Allwright; Suzette Hagen

Ons innige meegevoel aan:
Magda de Klerck; kinders en familie met die afsterwe van haar man At

Almal wat geraak word deur die Covid-19 pandemie


Ondergaan chemobehandeling:
Du Toit van Huyssteen (Snr)

Verjaarsdae

Baie geluk aan die volgende gemeentelede wat hul verjaarsdag die week vier:

Dié week se verjaarsdae:

Vrydag 18 Junie:
Tersia Le Roux

Saterdag 19 Junie:
Cecelia Boshoff; Johann Steyn (Jnr); Tria-Mari Strydom

Sondag 20 Junie:
Natie Ferreira; Hendrina Le Roux

Maandag 21 Junie:
Tappie Bredenkamp; Jo-Helen Du Plessis; Corina Vorster

Dinsdag 22 Junie:
Rina Schulz; Carlu Stander

Woensdag 23 Junie:
Cora Coetzer; Phillip Labuschagné; Amelia Minnaar; Elizna Strydom; Johann Steyn (Snr)

Donderdag 24 Junie:
Marckus Fourie; Johan Kriel (81jr); Lu-Mari Steyn

NUUS

 

Kalender

2020 Aangeleenthede

Diensgroepe

Raak betrokke

Eredienste op MalutiFM

Elke Sondagoggend om 09:30 saai
Maluti FM 97.1 ‘n boodskap deur een van die ringsleraars uit.  Skakel gerus in.

   Sondag 20 Junie:   Ds Madelein Bakker

   Sondag 27 Junie:   Ds Joe Müller

   Sondag 04 Julie:    Dr Hannes de Kockzzzzzz

   Sondag 11 Julnie:  Ds Stefan Conradie

Nuwe lidmate

Baie welkom by Bethlehem-Oos!
Vul asb. u en u gesin se besonderhede hier in.

Erediens

Erediens en gebed

Uitgestel tot verdere kennisgewing, agv COVID-19 pandemie

Daar word elke Sondagoggend ‘n erediens om 09:00 gehou.

Gebedsgeleenthede word op die volgende dae aangebied:

Sondagoggende om 08:30 in die Gebedskamer en 
Donderdagmiddae om 17:30 in die Belydenisklaskamer
(Soos op kalender).

Jeug

Kleuterkerk 3-6 jaar tydens die erediens in Ploegland.

Junior Kategese Gr 1 – 6 asook Senior Kategese Gr 7 – 10 na die erediens in Kerksaal.

Belydenisklas (Gr 11) na erediens in Belydenisklaskamer.

 

‘n Belydeniskamp vind plaas gedurende Januarie en belydenis van geloof word in Oktober afgelê.  (Sien asb die kerkalmanak).

 

Daar is ook saamkuier geleenthede vir die jeug.  Dit vind om die beurt kwartaalliks by Oos- & Efrata-gemeente plaas. 

Sondagmiddae om 15:30 vir Gr 1 – 6 leerders en

Vrydagmiddae om 16:30 vir Gr 7 – 12 leerders.  (Sien die Hartklop vir meer besonderhede).

Kalender

Gewilde Aktiwiteite

 

Oosfees

Kerssangdiens

Belydeniskamp

Dankfees

FOTO ALBUM

Soos ons mense dit sien

(Klik op die foto. Dit neem jou na die gallery.)

Kenmekaardag

28 Maart 2021

Inry Nagmaal

30 Augustus 2020

Lesotho Uitreik

9 Februarie 2020

Visvangdag

15 Maart 2020

Visete

4 Augustus 2019

NG KERK BETHLEHEM OOS

Kontak Ons

Kerkkantoor

Posbus 497

h/v Ludik- en Edelingstraat,

Jordania, Bethlehem

Ure

Maandag 10:30 - 13:00

Dinsdag - Vrydag 08:00 - 13:00

Foon

058 303 4583