"Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die woord van die Here." Ps: 119:1

Baie hartlik welkom by Bethlehem-Oos. Ons is lig in die duisternis: Hier vir GOD; vir MEKAAR en vir DIE WÊRELD. Sedert 1954.

GEDAGTE VIR DIE DAG

by Ds. Joe Müller | Gedagte vir die Dag

https://ngkbhmoos.co.za/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Audio-2022-05-12-at-5.38.12-AM.mp4

EREDIENSOPNAME

Bandopname van hierdie week se erediens.
Die weeklikse bandopnames is hier versamel.

HIERDIE SONDAG

MEELEWING EN VERJAARSDAE

HARTKLOP

 

Diensgroepe

Raak betrokke

Nuwe lidmate

Baie welkom by Bethlehem-Oos!
Vul asb. u en u gesin se besonderhede hier in.

Erediens

Erediens en gebed

Uitgestel tot verdere kennisgewing, agv COVID-19 pandemie

Daar word elke Sondagoggend ‘n erediens om 09:00 gehou.

Gebedsgeleenthede word op die volgende dae aangebied:

Sondagoggende om 08:30 in die Gebedskamer en 
Donderdagmiddae om 17:30 in die Belydenisklaskamer
(Soos op kalender).

Jeug

Kleuterkerk 3-6 jaar tydens die erediens in Ploegland.

Junior Kategese Gr 1 – 6 asook Senior Kategese Gr 7 – 10 na die erediens in Kerksaal.

Belydenisklas (Gr 11) na erediens in Belydenisklaskamer.

 

‘n Belydeniskamp vind plaas gedurende Januarie en belydenis van geloof word in Oktober afgelê.  (Sien asb die kerkalmanak).

 

Daar is ook saamkuier geleenthede vir die jeug.  Dit vind om die beurt kwartaalliks by Oos- & Efrata-gemeente plaas.

Sondagmiddae om 15:30 vir Gr 1 – 6 leerders en

Vrydagmiddae om 16:30 vir Gr 7 – 12 leerders.  (Sien die Hartklop vir meer besonderhede).

Kalender

Gewilde Aktiwiteite

 

Oosfees

Kerssangdiens

Belydeniskamp

Dankfees

FOTO ALBUM

Soos ons mense dit sien

(Klik op die foto. Dit neem jou na die gallery.)

Kenmekaardag

28 Maart 2021

Inry Nagmaal

30 Augustus 2020

Lesotho Uitreik

9 Februarie 2020

Visvangdag

15 Maart 2020

Visete

4 Augustus 2019

NG KERK BETHLEHEM OOS

Kontak Ons

Kerkkantoor

Posbus 497

h/v Ludik- en Edelingstraat,

Jordania, Bethlehem

Ure

Maandag 10:30 - 13:00

Dinsdag - Vrydag 08:00 - 13:00

Foon

073 126 2902