In ’n tyd soos hierdie - Ester 4:14

Baie hartlik welkom by Bethlehem-Oos. Ons is lig in die duisternis: Hier vir GOD; vir MEKAAR en vir DIE WÊRELD. Sedert 1954.

Gedagte vir die dag

by Ds. Madelein Bakker | Gedagte vir die Dag

https://ngkbhmoos.co.za/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Audio-2021-05-11-at-07.00.09.mp4

Erediens

Bandopname van hierdie week se erediens.
Die weeklikse bandopnames is hier versamel.

Meelewing

Ons bid vir:

Die gesondheid van:

Marietjie Allwright & Suzette Hagen.

Ondergaan chemobehandeling:

Du Toit van Huyssteen (Snr).

Verjaarsdae

Baie geluk aan die volgende gemeentelede wat hul verjaarsdag die week vier:

Dié week se verjaarsdae:

Vrydag 07 Mei:                               

Percy Jonker, Tiekie van Niekerk.

Saterdag 08 Mei

Susan Badenhorst, Arno Labuschagne.                                                      

Sondag 09 Mei

Jannie Potgieter.

Maandag 10 Mei:

Paul Janse van Rensburg, Sonja Landmann, Johan Vermaak.

Dinsdag 11 Mei:

Stian Jansen van Vuuren.

Woensdag 12 Mei:

Boeta Delport, Jessica Loots, Madelaine Nelson.

Donderdag 13 Mei: Adele Fourie, Adéle Jonker, Paul Zietsman.

NUUS

 

Kalender

2020 Aangeleenthede

Diensgroepe

Raak betrokke

Eredienste op MalutiFM

Elke Sondagoggend om 09:30 saai
Maluti FM 97.1 ‘n boodskap deur een van die ringsleraars uit.  Skakel gerus in.

Sondag 09 Mei:  Prop Stefan Conradie

Nuwe lidmate

Baie welkom by Bethlehem-Oos!
Vul asb. u en u gesin se besonderhede hier in.

Erediens

Erediens en gebed

Uitgestel tot verdere kennisgewing, agv COVID-19 pandemie

Daar word elke Sondagoggend ‘n erediens om 09:00 gehou.

Gebedsgeleenthede word op die volgende dae aangebied:

Sondagoggende om 08:30 in die Gebedskamer en 
Donderdagmiddae om 17:30 in die Belydenisklaskamer
(Soos op kalender).

Jeug

Kleuterkerk 3-6 jaar tydens die erediens in Ploegland.

Junior Kategese Gr 1 – 6 asook Senior Kategese Gr 7 – 10 na die erediens in Kerksaal.

Belydenisklas (Gr 11) na erediens in Belydenisklaskamer.

 

‘n Belydeniskamp vind plaas gedurende Januarie en belydenis van geloof word in Oktober afgelê.  (Sien asb die kerkalmanak).

 

Daar is ook saamkuier geleenthede vir die jeug.  Dit vind om die beurt kwartaalliks by Oos- & Efrata-gemeente plaas. 

Sondagmiddae om 15:30 vir Gr 1 – 6 leerders en

Vrydagmiddae om 16:30 vir Gr 7 – 12 leerders.  (Sien die Hartklop vir meer besonderhede).

Kalender

Gewilde Aktiwiteite

 

Oosfees

Kerssangdiens

Belydeniskamp

Dankfees

FOTO ALBUM

Soos ons mense dit sien

(Klik op die foto. Dit neem jou na die gallery.)

Kenmekaardag

28 Maart 2021

Inry Nagmaal

30 Augustus 2020

Lesotho Uitreik

9 Februarie 2020

Visvangdag

15 Maart 2020

Visete

4 Augustus 2019

NG KERK BETHLEHEM OOS

Kontak Ons

Kerkkantoor

Posbus 497

h/v Ludik- en Edelingstraat,

Jordania, Bethlehem

Ure

Maandag 10:30 - 13:00

Dinsdag - Vrydag 08:00 - 13:00

Foon

058 303 4583