Lukas 23:44-46

Jesus het vrywillig Sy gees in Sy Vader se hande oorgegee.  Dit was nie die kreet van ‘n verloorder nie, maar die kreet van ‘n oorwinnaar.  Want dit was nie die mag van die dood, of die duiwel en Sy magte wat oorwin het nie, maar die Here wat self oor Sy dood besluit het.  Dit was die woorde van ons ewige Verlosser wat tot in die dood in beheer was.  Jesus se sewende kruiswoord is vir ons tot bemoediging.  Hy is die Een wat in beheer is; Hy is die Oorwinnaar; en deur ons geloof in Hom is ons saam met Hom oorwinnaars.  Hy het vrywillig Homself vir ons gegee, vir u en vir my.  Hy is ons ewige Verlosser.  Daarvan getuig Sy woorde aan die kruishout.

Tog kom daar iets by.  Dit is ’n aanvaarding en aanduiding van God se plan met die wêreld.  Jesus verklaar openlik dat Hy Homself gee vir God en God se plan vir die wêreld.  Jesus het Sy lewe vir ons kom gee.  Mag ons in voetspoor van Jesus ook sê: “Vader, in U hande gee ek my lewe oor.”  Daardeur bely ons dat ons tye veilig en geborge in die greep van die Here se Hand is.  En ons kom plaas ook ons tye in die Hande van die Here. 

GEBEDSVERSOEK – Neem my lewe laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer.