Lukas 23:35-43

Ek is seker die mense om die kruis sou geskok gewees het oor hierdie woorde van die Here Jesus aan die misdadiger.  Ook ons is deel van hierdie skare om die kruis.  Ook ons sal wil sê: maar hy het sy lewe lank verkeerd geleef; daar was nie een goeie daad by hom aan te tref nie; hy het gemoor en geroof; daar is geen genade vir hom nie; weg met hom.

Maar die Here Jesus kom openbaar met hierdie woorde aan ons wie die misdadiger aan die kruis is en wie die skare om die kruis is.  Die man aan die kruis is die verlore seun wat uit die ver land teruggekeer het en die soen van vergifnis ontvang het.  Die skare om die kruis is die oudste seun wat protesteer teen die feit dat die jongste seun genade ontvang het.

Daarom roep die kruisgebeure ons op: WAAR staan ONS?  Staan ons by die kruis van Jesus soos ‘n TOERIS, vol verwondering oor wat ons sien?  Soek ons nog verskonings en VERSAGTENDE omstandighede vir ons sonde?  Hoor ons Sy ROEPSTEM en neem slegs daarvan KENNIS?  Of staan ons by die kruis van Christus, VASGENAEL oor wat daar gebeur, diep in die HART getref deur die ONBESKRYFLIKE liefde van God?

BELY ons ons sonde, SONDER om verskonings te soek?  LUISTER ons na sy roepstem deur te DOEN wat Hy beveel?  GRYP ons met die hande van GELOOF aan Jesus vas met die SEKERHEID dat Hy jou Verlosser is wat SELF die hemel vir jou OOPGEMAAK het?  Hoor dan die ONBESKRYFLIKE genadewoord van Christus aan die kruis: “Dit VERSEKER Ek jou: VANDAG SAL jy SAAM met My in die Paradys wees”!

GEBEDSVERSOEK – Wie is daar wat ek mag dink nie die genade van die Here werd is nie?  Kom ons dank die Here vir Sy oorvloedige genade vir almal en dat Hy ons sal vrymaak van vooroordeel.