Johannes 19:29-30

Met hierdie woorde het Jesus gesê Hy het Sy taak hier op aarde voltooi.  Hy het teruggekyk op sy lewe, die doel waarvoor Hy mens geword het, om God te verheerlik, om vir ons ‘n voorbeeld te wees, om vir ons te ly en te sterf, en besef: Dit is volbring.  Ek het my werk op aarde voltooi.  Hy het dit gedoen deurdat Hy volkome gehoorsaam was aan God se wet en dat Hy die straf vir die mens se sondes op Hom geneem om so vir ons die ewige lewe te kon verdien.  Dit waarvoor God die Vader Hom na die aarde gestuur het, het Hy gedoen.

Daarom kan Hy uitroep: Dit is volbring.  Hierdie uitroep is die getuienis dat Jesus beheer het oor die dood.  Sy uitroep is die triomfantlike verklaring dat alles wat God aan Hom opgedra het, volledig uitgevoer is.  Daarom is hierdie laaste woorde nie net vir Homself bedoel nie maar vir die hele wêreld.  Al lyk sy dood na die einde van alles, na ’n nederlaag, is dit beslis nie so nie.  Dit is die begin.  Dit is ’n oorwinning.  ’n Triomfantlike oorwinning.

GEBEDSVERSOEK – Dank God vir Jesus wat tot in die dood gehoorsaam was, sodat ons deur ons geloof in Hom, die ewige lewe kan hê.