LUKAS 23:26, 32 – 34

Vir wie bid die Here Jesus hier?  Hy bid hier vir die soldate wat Hom gegesel het; vir hulle wat Hom slaan en op Hom spoeg; vir hulle wat die rug op Hom gekeer het; vir die skare wat toekyk en skree kruisig Hom!  Ja Jesus bid hier vir die totale mensdom, ook vir u en my oortredings.  Oortredings wat ons teenoor Hom, teenoor die drie-Enige God begaan.  Ten spyte van alles wat Sy omstanders Hom aangedoen het, ten spyte van alles wat ons Hom aandoen, wanneer ons Sy beeld afbreek deurdat ons mekaar met ons woorde en dade seermaak, wanneer ons die rug op Hom keer deur eerder na ons self te luister as na Hom, of skaam is vir Sy Evangelie, ten spyte van die seerste seer wat ons die Here Jesus kon aandoen, is dit Hy wat tot Sy Vader bid en vra: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.”  Jesus is besig om op Golgota uit te voer wat Hy vroeër gepredik het toe Hy gesê het: “Julle moet julle vyande liefhê; seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en vervolg.”

In hierdie ontsettende moeilike tyd wat Jesus beleef, pleit Hy om genade vir die mense.  Vader, gee in U groot genade aan hulle nog tyd om tot bekering en geloof te kom.  Hierdie bede dra die boodskap van vergifnis; van Jesus se bloed wat gevloei het sodat ons verhouding met God herstel kon word.  Dit is ‘n bede wat ons ook uitnooi om ons skuld te bely en Christus se vergifnis te ontvang.  

GEBEDSVERSOEK – Dank die Here vir Sy genade aan ons bewys; vir Sy vergifnis.  Dink na oor u eie lewe en bely u sondeskuld.