JOHANNES 19:25-27

Hoe het Maria nie die dood van haar seun beleef nie!  Elke spottende uitroep en elke haatgevulde kyk na Jesus aan die kruis, moes soos vir haar verskriklik gewees het.  En terwyl Jesus aan die kruis hang, sien Hy dit raak en Hy troos haar met die woorde: “DAAR is u SEUN”!  Dit is asof Hy vir haar sê: Ek sien die pyn in u hart.  Ek sien hoe u saam met My ly.  Ek ken u kommer en angs.  Moenie bang wees nie.  Kyk, daar langs u staan die dissipel vir wie Ek baie lief is.  HY sal vir u sorg soos ‘n geliefde seun.  Aanvaar sy sorg en liefdevolle ondersteuning.  En wees vir hom soos ‘n moeder.

Hierdie kruiswoord van Jesus kom sê vir ons dat almal wat in Hom glo, soos ‘n Maria en ‘n Johannes, word deur hulle geloof familie van mekaar.  Deur ons geloof in Jesus Christus word ons almal geestelike broers en susters van mekaar.  

So is ons ook aan mekaar vasgebind; met die band van geloof.  En Jesus se liefdesopdrag geld ook vir ons!  Hy het ons aan mekaar gegee om mekaar te versorg en te ondersteun soos eie familie.  Met hierdie woorde het die Here Jesus vir ons kom sê dat ons as gelowiges ‘n verantwoordelikheid het teenoor mekaar.  Dit is om vir mekaar lief te wees; dit is om mekaar te versorg; om mekaar te ondersteun; mekaar by te staan; mekaar te vergewe.  Daarom is ons deur ons geloof in die Gekruisigde, geestelike broers en susters van mekaar.  

GEBEDSVERSOEK – Bid vir liefde, omgee, versorging van en uitreik na mekaar.  Dat ons mekaar sal sien as geestelike broers en susters deur ons geloof in Jesus Christus.