Johannes 19:28

Hiermee kom gee die Here Jesus aan ons die uitnodiging: “Elkeen wat drink van die water wat Ek Hom sal gee, sal in ewigheid nooit weer dors kry nie.”  Elkeen wat in Hom glo, se dors sal bevredig word.  En die wonderlikste van alles, daardie water is in oorvloed en vir elke mens beskik.  So gaan drink uit die fontein van lewende water, die fontein wat nooit opdroog nie.  Gaan kry jou lewende water direk by die Vader, en les vandag en elke dag wat kom, jou dors.  Dit is gratis!!

Met hierdie kruiswoord bring Jesus ons dors na God onder woorde.  Hy roep namens alle mense uit: God ek dors na U.  Ek het U nodig.  Ek kan nie sonder U lig en U troos en U sorg lewe nie. 

Dit is ook woorde wat sê: onthou dat Ek ook mens was.  En omdat Ek ook mens was, weet ek presies hoe jy soms voel.  Die Here ken my hart; Hy ken my lewe; Hy weet wat ek nodig het.

GEBEDSVERSOEK – Bid dat die wêreld sal besef Jesus is die Lewende water.  Hy is die Een wat ons geestelike dors kan les.  Hy is die Een wat ons lewens kan verander.