Diensgroepe

Geloofsbegeleiding

Kontak ons gerus om deel te raak, jou dienste aan te bied of as jy enige navrae het.

Ben Jacobs

079 887 4131

Voorsangers en musiekinstrumente

Jeanette Jacobsz - 083 330 7346

Risa van Tonder

Blomme - Liturgiese ruimte

Ds Madelein Bakker - 072 605 1113

Mariska Wigget

Projeksie en klank

Nico Schutte - 082 377 9549

Omgeegroepbediening

Ds. Joe Müller - 082 337 6442

Vrouebediening

Risa van Tonder – 082 552 7743

Gesinsbediening

Ds. Joe Müller - 082 337 6442

Musiek en Erediens

Jeanette Jacobsz - 083 330 7346

Abrie Theron

Mannebediening

Albert Kriek - 072 153 5117

Bybelstudie

Ds. Joe Müller - 082 337 6442

Gebedsgeleenthede

Ds Joe Müller - 082 337 6442
Ds Madelein Bakker - 072 605 1113

Kursusse

Ds. Joe Müller - 082 337 6442

NG KERK BETHLEHEM OOS

Kontak Ons

Kerkkantoor

Posbus 497

h/v Ludik- en Edelingstraat,

Jordania, Bethlehem

Ure

Maandag 10:30 - 13:00

Dinsdag - Vrydag 08:00 - 13:00

Foon

073 126 2902