Indien so verkies, laai die vorms af, voltooi en handig in by die kerk-kantoor of epos na skriba@ngkbhmoos.co.za.

Heg asb afskrif van ID dokumente/geboortesertifikate aan.

Nuwe Lidmate

Wil U SMS'e ontvang?

3 + 5 =

Dooplidmate (vorm per kind)

Wil U SMS'e ontvang?

13 + 15 =

NG KERK BETHLEHEM OOS

Kontak Ons

Kerkkantoor

Posbus 497

h/v Ludik- en Edelingstraat,

Jordania, Bethlehem

Ure

Maandag 10:30 - 13:00

Dinsdag - Vrydag 08:00 - 13:00

Foon

073 126 2902