Ons bid vir:

Die gesondheid van:

Dries & Koekie Muller, Elza Smit, Piet de Bruyn, Marietjie Allwright & Suzette Hagen.

Ondergaan chemobehandeling:

Willi Pienaar & Du Toit van Huyssteen (Snr).

Mediclinic – ICU: Ben Jacobs.

Ons innige meegevoel aan: Hilet & Johan Mynhardt en familie met die afsterwe van hul pa, Gert.

Almal wat geraak word deur die

Covid-19 -pandemie.