Diensgroepe

Beplanning en Admin

Kontak ons gerus om deel te raak, jou dienste aan te bied of as jy enige navrae het.

Abraham van Heerden

082 740 2404

Voordeurdiensbeurte | Kantoorpersoneel Terreinwerkers | Leraars | Wyke | Huisbesoeke Almanak| Leierskap Toerusting | Gemeentebeplanning | Pre-advies | Webwerf

NG KERK BETHLEHEM OOS

Kontak Ons

Kerkkantoor

Posbus 497

h/v Ludik- en Edelingstraat,

Jordania, Bethlehem

Ure

Maandag 10:30 - 13:00

Dinsdag - Vrydag 08:00 - 13:00

Foon

073 126 2902