Die gesondheid van:  Franza de Clerk, Elza Smit, Marietha Swanepoel, Marietjie Allwright & Magda de Klerck.

Chemobehandeling: Willi Pienaar.

Sterk tuis aan na ‘n operasieSusan Nel(skouer) & André Redelinghuys (heup).

Ons innige meegevoel aan: Risa van Tonder, haar dogter Elsari,  skoonseun Kobus en familie met die tragiese afsterwe van haar seun, Christian.

Almal wat geraak word deur die Covid-19 pandemie.