Die gesondheid van: Irma Nel, Magda de Klerck, Marietha Swanepoel, Elza Smit & Marietjie Allwright.

Chemobehandeling: Willi Pienaar.

Ons innige meegevoel aan: Ria Brits en familie met die afsterwe van haar man, Jasper. 

Familie en vriende met die afsterwe van oudlidmaat, Johnny Massyn.

Almal wat geraak word deur die Covid-19 pandemie.