Die gesondheid van: Marietha Swanepoel, Elza Smit & Marietjie Allwright.

Chemobehandeling: Willi Pienaar.

Covid: Jasper (hospitaal) & Ria Brits (tuis),  Jannie (hospitaal) & Ria (tuis) Vogelesang.

Sterk tuis aan na ‘n operasie: Kobus Roets (heup) & Johan Kriel (enkel).

Ons innige meegevoel aan: Douw & Lisa van Wyk met die afsterwe van sy pa.

Almal wat geraak word deur die Covid-19 pandemie.