Die gesondheid van:

Marietjie Allwright & Suzette Hagen.

Ondergaan chemobehandeling:

Du Toit van Huyssteen (Snr).