Die gesondheid van:
Marietjie Allwright, Suzette Hagen & Hendrik Kemp se suster (beroerte).

Sterk tuis aan na ‘n operasie:
Johan de Bruin.

Ondergaan chemobehandeling:
Du Toit van Huyssteen (Snr).

Baie geluk aan:
Willie & Estelle Vermeulen met die doop van hul babaseun, Johan. Ds Joe wat as voorsitter & Ds Madelein wat as onder-voorsitter van die Leiersgroep vir 2021-2022 verkies is.