*Die gesondheid van: Marietjie Allwright, Willi Pienaar, Suzette Hagen & Nerina vd Berg.

*Sterk tuis aan na ‘n rugoperasie: Pieter Koornhof.  

*Ons innige meegevoel aan: Elsie Oosthuizen & familie met die afsterwe van haar ma.

*Matrikulante wat besig is met hul eindeksamen.

* Ons dink aan Jacolien Ungerer wie se ma ernstig siek is in die hospitaal in Bloemfontein

*Almal wat geraak word deur die COVID-19 pandemie.