Die gesondheid van: Willi Pienaar, Marietjie  Allwright & Suzette Hagen.

Francine van Niekerk sterk aan na ‘n heupvervanging

Ons innige meegevoel aan: Burnett Steyl & familie met die afsterwe van sy broer.

Almal wat geraak word deur die COVID-19 pandemie.