Dit is vir die moderne mens baie moeilik om stil te word. Ons is so gewoond aan agtergrond musiek, fone wat lui, tv’s wat blêr en karre wat ry. Stilte maak ons ongemaklik. Miskien is dit omdat silte ons dwing om te dink en ons hou nie altyd van ons eie gedagtes nie. En tog lees ons in Psalm 139 dat die Here selfs ons gedagtes ken. Hy weet alles van ons af. Vir mense kan ons nog ’n masker opsit, ’n front voorhou, maar Hy sien dwarsdeur ons. Hy sien dwarsdeur ons maskers en ons grappies en ons voorgee.

Vir baie mense is dit ’n ongemaklike gedagte; dat die Here alles van my af weet. Dit beteken Hy weet ook van al my sondes (selfs dit wat ek wegsteek). Dit kan mens bangmaak, maar dit hoef nie. Want ten spyte daarvan dat Hy alles van jou af weet, is Hy nog steeds baie lief vir jou. So lief dat Hy aan die kruis vir jou gesterf het. Hy het vir jou gesterf toe jy nog ’n sondaar was en Sy vyand was. Die feit dat Hy alles van jou af weet, verander niks aan Sy liefde nie. Dit het Hy kom wys op Paasvrydag.

Hierdie tyd van inperking is ’n goeie tyd om te oefen om stil te word. Sodat ons onsself kan leer ken, maar ook sodat ons, ons Vader beter kan leer ken. Tydens stilte kan ons weer ’n balansstaat van ons lewens optrek en kyk of dit positief is of nie. Tydens stilte kan ons weer nuwe voornemens maak en aanleer om ’n lewe te lewe waarop ons trots kan wees.

Dink bietjie by jouself of gesels saam in jou gesin of met huismense:

  • Wat beteken dit vir my dat Hy alles van my af weet?
  • Wat beteken dit vir my dat Hy oral is, ook in Bethlehem, ook in my huis, in hierdie tyd?
  • Wat beteken dit vir my dat die Skepper my op ’n wonderbaarlike manier geskep het?

Word vandag net stil by die Here en bid wat in jou gedagtes opkom.