Ek kan my altyd verstom aan mense wat so seker is van hulleself en van die lewe. Mens kry mos diegene wat vir jou met baie oortuiging kan vertel presies wat die beurs gaan doen, hoe die weer gaan wees en watter span die naweek gaan wen.

Die pandemie wat ons nou beleef laat ’n mens weer van vooraf besef daar is baie min sekerhede in hierdie lewe. Maar ons hou van sekerhede, want sekerhede laat ons in beheer voel. Dis waarom ons verkies om sekerheid te hê rondom ons werk, ons toekoms, ons land, ons gesondheid, ons kinders en ons besittings. As hierdie sekerhede van ons af weggevat word, voel dit baie maal of die mat onder ons voete uit is. Dit gebeur as ons siek word, ons werk verloor, ouderdom ons inhaal, uitsprake van die regering hoor en as ’n pandemie die land lam lê.

Tog het Jesus vir ons kom leer om eerder van dag-tot-dag te lewe. Hy leer ons bid: Gee ons vandag ons daaglikse brood (Matt. 6:11). Hy leer ons om nie bekommerd te wees oor klere of oor wat ons gaan eet of drink nie (Matt. 6:25-34). Dis natuurlik nie altyd so maklik nie, veral nie as jy mense het om voor te sorg nie. Maar kom ons gebruik hierdie onseker tyd om ook te leer van afhanklikheid en vertroue, juis omdat ons nie beheer het nie.

Dink bietjie by jouself of gesels saam in jou gesin of met huismense:

  • Op watter manier bou ons vir onsself  ‘sekerhede’?
  • Wat leer die Bybel ons, wat is dit wat eintlik belangrik is (Matt 6:33)?
  • Waarvan kan ons seker wees in die lewe?
  • Hoe moet ek my lewe aanpas om meer in afhanklikheid van die Here te lewe?

Bid vandag dat ons meer afhanklikheid sal leer en bid ook vir elkeen wat elke dag van dag-tot-dag moet lewe sonder enige sekerhede.